Headlines

ఏపీ డీజీపీగా ద్వారకా తిరుమలరావు

భారత్ న్యూస్ విజయవాడ

ఏపీ డీజీపీగా ద్వారకా తిరుమలరావు

📌 1989 ఐపీఎస్ బ్యాచ్ కు చెందిన ద్వారకా తిరుమల రావును నూతన డీజీపీగా నియమించిన ప్రభుత్వం

📌 ప్రస్తుతం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండీగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ద్వారకా తిరుమలరావు